RODO

Oświadczenie o Polityce Prywatności

 

1.0 Wprowadzenie

 

Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe (lub subdomeny) ("Strona Internetowa") lub kontaktujesz się z nami, czy zawierasz z nami umowę, zbieramy dane osobowe od Ciebie i o Tobie. Niniejsze oświadczenie dot. polityki prywatności opisuje, jakie dane osobowe są gromadzone i do jakich celów są one przetwarzane przez AFI Europe N.V. i jej spółki zależne ("AFI", "my", "nasz" lub "nas"). Określa również, jakie prawa przysługują Ci na mocy powszechnie obowiązujących regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

 

2.0 Jakie dane osobowe na Twój temat przetwarzamy?

 

Dane osobowe to informacje lub dowolna ich kombinacja, które mogą być wykorzystane w celu Twojej identyfikacji. Możemy zbierać informacje o Tobie z kilku źródeł. Obejmuje to informacje, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie, gdy się z nami kontaktujesz, informacje, które zbieramy, gdy odwiedzasz nasze strony, lokalny oddział, inne Strony Internetowe dotyczące naszych nieruchomości lub gdy zawierasz z nami umowę.  

 

Rodzaje danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, będą zależeć od konkretnego rodzaju usług, których wymagasz lub które są świadczone na Twoją rzecz. Rodzaje danych osobowych mogą obejmować (bez ograniczeń) następujące elementy:

 1. Twoje dane osobowe (np. imię, płeć i data urodzenia);
 2. Dane kontaktowe (np. numery telefonów, adresy pocztowe, adresy e-mail i numery faksów);
 3. Twoje informacje biznesowe (np. nazwa firmy, tytuł biznesowy i powiązane informacje kontaktowe);
 4. Informacje i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu identyfikacji i weryfikacji Twojej osoby celem uzyskania pewnych oraz odpowiednich informacji wymaganych do podjęcia współpracy, w przypadku zainteresowania skorzystaniem z naszych usług (np. wyciągi z rachunków bankowych, skany umów o pracę, umów cywilnoprawnych, dokumentacja finansowa, skany dokumentów potwierdzających tożsamość itp.)
 5. Zainteresowania, osobiste preferencje lub komentarze, które mogłeś nam przekazać.  ;
 6. Informacje uzyskane podczas korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych (np. informacje o lokalizacji, szczegóły dotyczące przeglądarki, adresy IP).
 7. Kiedy odwiedzasz jedną z naszych nieruchomości, Twój wizerunek może zostać przechwycony przez kamerę przemysłową (CCTV).

 

3.0 Sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych

 

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego ważną podstawę prawną. Cele, dla których gromadzone i wykorzystywane są Twoje dane osobowe, mogą obejmować (bez ograniczeń) jeden lub więcej z następujących celów:

 

 1. Zawarcie z Tobą umowy; Aby móc zawrzeć umowę osobiście z Tobą lub z Twoją firmą, potrzebujemy Twoich danych osobowych. Na przykład, aby wynająć Ci mieszkanie lub zaangażować się w relacje biznesowe z Twoją firmą. Przy zawieraniu umowy możemy również poprosić Cię o dowód tożsamości i wykonać jego kopię. W niektórych przypadkach podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, prowadzenia współpracy i korzystania z naszych usług, dlatego niepodanie tych danych spowoduje niemożność wykonania przez nas umowy i innych usług.
 2. W celu współpracy z Tobą; W przypadku, gdy nie zawierasz umowy i nie korzystasz bezpośrednio z naszych usług (np. występujesz jako pracownik naszego klienta lub dostawcy), podanie danych osobowych może być wymagane w ramach obowiązków służbowych i wynikać z naszego uzasadnionego interesu.
 3. Aby należycie wykonywać usługi na Twoją rzecz; Jeśli wynajmujesz od nas mieszkanie lub powierzchnię biznesową w jednej z naszych nieruchomości, chcemy zapewnić Ci najlepszą obsługę. W tym celu potrzebujemy Twocih danych kontaktowych do celów operacyjnych, takich jak administracja płatności lub np. w kontekście usług serwisowych. Chronimy również nasze nieruchomości poprzez instalację kamer przemysłowych (CCTV), które mogą uchwycić Twój wizerunek lub wizerunek Twoich gości.
 4. Aby przekazywać Ci informacje; dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu odpowiedzi na Twoje zapytania lub skargi. Za Twoją zgodą, dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów marketingowych lub promocyjnych (np. Wysyłania, od czasu do czasu, aktualizacji o naszych najnowszych ofertach i promocjach w odniesieniu do którejkolwiek z naszych ofert);
 5. Aby przestrzegać przepisów prawa i regulacji; Twoje dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim organom, gdy jest to wymagane przez prawo, regulację lub nakaz sądowy dowolnej jurysdykcji i/lub na żądanie dowolnego organu rządowego, regulacyjnego lub organu ścigania lub organu administracji. Twoje informacje mogą być wykorzystywane do określania roszczeń lub obrony przeciwko nim, uzyskiwania usług prawnych lub wykonywania, obrony czy ochrony uzasadnionych praw AFI i praw związanych z nieruchomościami AFI.

 

4.0 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszym dokumencie, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Jeśli wynajmujesz od nas nieruchomość, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo pozostaniesz naszym najemcą, a następnie zgodnie z wymogami prawa.

 

5.0 Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

 

Angażujemy zewnętrznych dostawców do wykonywania różnego rodzaju usług w naszym imieniu. W związku z tym możemy udostępniać im Twoje dane osobowe. Dostarczamy naszym usługodawcom tylko te dane osobowe, które są im potrzebne do wykonania żądanych przez nas usług, a także wymagamy na mocy umowy, aby odpowiednio chronili te informacje i nie wykorzystywali ich w żadnym innym celu.

 

Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom zewnętrznym, w szczególności podmiotom współpracującym z nami przy wykonywaniu umów, realizacji usług i wspierającym nasze działania (takim jak banki, podmioty świadczące usługi księgowe, doradcze, informatyczne, podwykonawcy, dostawcy), spółkom zależnym, a także organom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe do odbiorców w krajach innych niż kraj, w którym informacje te zostały pierwotnie zebrane, w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W krajach tych mogą nie obowiązywać takie same przepisy dotyczące ochrony danych jak w kraju, w którym pierwotnie przekazałeś informacje, jednak w przypadku przekazywania lub przechowywania danych osobowych poza EOG, zapewnimy zastosowanie odpowiednich środków w celu ochrony danych osobowych w stopniu odpowiadającym standardom ochrony w EOG.

 

 

6.0 Jak chronimy Twoje dane osobowe?

 

Gdy przekażesz nam swoje dane osobowe, przetworzymy je za pomocą naszych systemów, co oznacza, że Twoje dane zostaną wprowadzone do naszych bezpiecznych baz danych. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić, że dane nie zostaną utracone, skradzione, udostępnione nieupoważnionym osobom trzecim lub w jakikolwiek sposób naruszone. Wewnętrznie, dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli tylko ci członkowie naszego personelu, którzy mają potrzebę wglądu do nich (co będzie zależało od charakteru usług, które świadczymy na Twoją rzecz). Nie możemy jednak zagwarantować, że Twoje dane osobowe będą wolne od każdego zagrożenia bezpieczeństwa, które może wystąpić, gdy informacje są przesyłane do i ze strony internetowej lub danej aplikacji.

 

7.0 Polityka Prywatności w stosunku do dzieci

 

Nasze usługi i strona internetowa nie są skierowane do dzieci poniżej trzynastego roku życia i nie zbieramy świadomie danych osobowych dzieci poniżej trzynastego roku życia.

 

8.0 Przetwarzanie za pomocą środków automatycznych 

 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w taki sposób, aby w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania można było podejmować jakiekolwiek decyzje, wywoływać inne skutki prawne lub w jakikolwiek inny sposób, który mógłby wywierać na Ciebie istotny wpływ.

 

9.0 Używanie plików cookie i plików dziennika

 

Jeśli odwiedzasz którąkolwiek z naszych stron internetowych, możemy używać plików cookie do przechowywania i śledzenia informacji o Tobie i Twoich preferencjach. Plik cookie to mały plik tekstowy, który nasza strona internetowa przekazuje do Twojego komputera lub urządzenia mobilnego. Używamy wydajnościowych i analitycznych plików cookie; te pliki cookie zbierają zagregowane dane dotyczące interakcji osób odwiedzających ze stroną internetową, w tym między innymi liczbę odwiedzających, strony lub łącza, do których uzyskano dostęp oraz długość czasu spędzonego na stronie internetowej lub konkretnej stronie. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do umożliwienia witrynie zapamiętania wyborów dokonanych przez użytkownika w poprzednich sesjach.

 

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej poinformujemy Cię o rodzaju używanych przez nas plików cookie i poprosimy o ich akceptację. Niektóre przeglądarki mogą automatycznie akceptować pliki cookie w Twoim imieniu, w takim przypadku możesz edytować opcje przeglądarki, aby zablokować je w przyszłości.

 

Jeśli korzystasz z WiFi dostępnego na terenie naszych nieruchomości, możemy zbierać dane o Twoje lokalizacji (jeśli wyraziłeś na to zgodę na swoim urządzeniu). Możemy wykorzystać dane o Twojej lokalizacji do śledzenia wzorców aktywności i preferencji w celu poprawy poziomu usług, które otrzymujesz.

 

 

10.0 Media Społecznościowe        

 

Jeśli wchodzisz z nami w interakcje na platformach mediów społecznościowych (na przykład jeśli "śledzisz" naszą stronę LinkedIn lub zamieszczasz post na naszej osi czasu), możemy wchodzić z Tobą w interakcje i wysyłać Ci wiadomości za pośrednictwem tych platform. Będziemy wchodzić w interakcje z Tobą zgodnie z zasadami platformy mediów społecznościowych, ale nie ponosimy odpowiedzialności za to, jak operatorzy platform gromadzą i obsługują Twoje dane osobowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, co osoby trzecie zamieszczają na naszych kontach w mediach społecznościowych.

 

11.0 Twoje prawo do prywatności           

 

Masz prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Możesz również wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych. Masz także prawo do złożenia skargi do holenderskiego Urzędu Ochrony Danych, jednak będziemy wdzięczni, jeśli najpierw zwrócisz się do nas i dasz nam szansę na odpowiedź na Twoje żądanie.

Ponadto, masz prawo do wycofania, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Kiedy skontaktujesz się z nami, aby skorzystać z praw jako podmiot danych, możemy poprosić Cię o konkretne informacje, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić, że możemy spełnić Twoje żądanie. Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione nikomu, kto nie jest uprawniony do ich otrzymania. Staramy się odpowiadać na wszystkie prośby w ciągu jednego miesiąca. Sporadycznie odpowiedź może zająć nam więcej niż miesiąc, jeśli Twoje żądanie jest szczególnie złożone lub złożyłeś kilka żądań; poinformujemy Cię w ciągu miesiąca, jeśli tak się stanie i będziemy Cię informować na bieżąco o naszym czasie odpowiedzi.

 

12.0 Jak się z nami skontaktować

 

AFI Europe N.V. jest zarejestrowana w Holandii pod numerem rejestracyjnym 34218161. Jego siedziba znajduje się pod adresem Herengracht 456, 1017CA, Amsterdam.

 

Możesz napisać do nas wiadomość e-mail na adres: dataprotection@afi.global

 

13.0 Aktualizacje niniejszego oświadczenia

 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśniało sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz prawa, jakie przysługują Ci w związku z tym. Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejsze oświadczenie o polityce prywatności, aby zapewnić jego aktualność. Aby upewnić się, że zapoznałeś się z najnowszą wersją naszego oświadczenie o polityce prywatności, należy sprawdzić oświadczenie o polityce prywatności opublikowane w naszej Stronie Internetowej.